Destacados

Benvidos/as

Benvidas e benvidos á web do Parlamento de Galicia.
Presidente do parlamento
Como presidente da Cámara, convido o conxunto dos galegos e galegas a se achegaren ao Parlamento de Galicia, ben a través desta web, que permite coñecer o que aquí se fai, ben a través dunha visita guiada á nosa sede, que poden xestionar neste mesmo portal.

Sitio do presidentePresidencia

Emisións en directo
  • Non temos emisións en directo neste momento.

Actividade

Últimas leis en tramitación:

Proposición de lei do Grupo parlamentario dos Socialistas de Galicia, de creación da Oficina de Control Orzamentario no Parlamento de Galicia

Proposición de lei de creación da Oficina de Control Orzamentario no Parlamento de Galicia. (10/PPL-000035)

Proxecto de lei de ordenación farmacéutica de Galicia

Proxecto de lei de ordenación farmacéutica de Galicia. (10/PL-000013)

Proposición de lei do Grupo Parlamentario de En Marea, de renda social galega

Proposición de lei de renda social galega. (10/PPL-000034)

Proposición de lei do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, para a reforma do Regulamento do Parlamento de Galicia

Proposición de lei para a reforma do Regulamento do Parlamento de Galicia. (10/PPLR-000002)

Proposición de lei do Grupo Parlamentario de En Marea, de reforma do Regulamento do Parlamento de Galicia

Proposición de lei de reforma do Regulamento do Parlamento de Galicia. (10/PPLR-000003)

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de transferencias complementarias a Galicia en materia de tráfico, circulación de vehículos e seguranza viaria

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de transferencias complementarias a Galicia en materia de tráfico, circulación de vehículos e seguranza viaria. (10/PPLC-000013)

Proposición de lei orgánica, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de transferencias complementarias a Galicia en materia de tráfico, circulación de vehículos e seguranza viaria

Proposición de lei orgánica, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de transferencias complementarias a Galicia en materia de tráfico, circulación de vehículos e seguranza viaria. (10/PPLC-000012)

Proxecto de lei de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia

Proxecto de lei de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia. (10/PL-000012)

Hemiciclo

Participación cidadá

O Parlamento é a casa de todos e como tal queremos que participedes nel. Queremos que compartades as vosas opinións e que nos fagades chegar as dúbidas e preguntas que teñades.

Transparencia

O Parlamento de Galicia pon ao dispor da cidadanía esta sección de transparencia onde se pode consultar a información dispoñible do funcionamento da institución.