saltar ao contido

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2024

Índice de contidos

Calendario de tramitación do proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2024

Outubro 2023

Día Hora Asunto
venres 20   Presentación dos orzamentos.
11:30 MESA DO PARLAMENTO: Cualificación e admisión a trámite e aprobación do calendario de tramitación do proxecto de lei.
12:00 XUNTA DE PORTAVOCES: Asignación á comisión competente, audiencia en relación co calendario de tramitación.
  Publicación do proxecto de lei no BOPG.
luns 23 18:30 Remata o prazo para a solicitude de comparecencias na Comisión 3.ª.
martes 24   Calendario de comparecencias a fixar pola mesa da Comisión 3.ª.
  PLENO.
mércores 25   PLENO.
xoves 26   Comparecencias na Comisión 3ª.
venres 27   Comparecencias na Comisión 3ª.
luns 30   Comparecencias na Comisión 3ª.
martes 31   Comparecencias na Comisión 3ª.
10:30 MESA DO PARLAMENTO
11:30 XUNTA DE PORTAVOCES: Para fixar a orde do día do Pleno do 7 e 8 de novembro.

Novembro 2023

Día Hora Asunto
xoves 2   Comparecencias na Comisión 3ª.
venres 3   Comparecencias na Comisión 3ª.
luns 6   Comparecencias na Comisión 3ª.
martes 7   PLENO.
mércores 8   PLENO.
18:30 Remate do prazo de presentación das emendas á totalidade.
luns 13   Cualificación das emendas á totalidade pola Mesa da Comisión 3ª.
martes 14   Publicación das emendas á totalidade no BOPG.
10:30 MESA DO PARLAMENTO.
12:00 XUNTA DE PORTAVOCES: Para fixar a orde do día do Pleno para o debate orzamentario de totalidade do 20 de novembro e do Pleno do 21 de novembro.
venres 17 18:30 Remate do prazo das emendas parciais.
luns 20   PLENO DO DEBATE DE TOTALIDADE DE ORZAMENTOS.
martes 21   PLENO.
mércores 22   PLENO.
venres 24   Cualificación das emendas parciais pola Mesa da Comisión 3ª.
  Convocatoria da Comisión 3.ª para a designación da ponencia.
  Publicación das emendas parciais no BOPG.
luns 27   Reunión da Comisión 3º e designación da ponencia.
martes 28 10:30 MESA DO PARLAMENTO.
12:00 XUNTA DE PORTAVOCES: Para fixar a orde do día do Pleno 4 e 5 de decembro.
  Informe de ponencia.
mércores 29   Informe de ponencia.

Decembro 2023

Día Hora Asunto
luns 4   PLENO.
martes 5   PLENO.
  Publicación do informe da ponencia no BOPG.
  Mesa da Comisión 3ª. Convocatoria da Comisión 3.ª para a elaboración do ditame.
xoves 7   Ditame da comisión.
luns 11   Ditame da comisión.
martes 12   Ditame da comisión (escritos de mantemento de emendas e, se é o caso, de formalización de votos particulares)
mércores 13 10:30 MESA DO PARLAMENTO.
12:00 XUNTA DE PORTAVOCES: Para fixar a orde do día do Pleno do 19 de decembro.
xoves 14   Publicación do ditame da Comisión.
  Mantemento de emendas e formulación de votos particulares.
martes 19   PLENO ORZAMENTARIO.
mércores 20   PLENO.

Proxecto de orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia 2024

Logo do debate de orzamentos 2024

Videos dos debates

Os videos das distintas sesións pode encontralos na:

mediateca do Parlamento de Galicia Mediateca do parlamento de Galicia

saltar ao pe de páxina