Logo do parlamento en forma de abanico Parlamento de Galicia

Noa Presas Bergantiños

Nacemento: Ourense - 1987

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Circunscrición electoral:

Mapa da circunscrición de Ourense
Ourense
Contacto:

Biografía:

Licenciada en Filoloxía Galega e Románica, cursou o máster de Profesorado e traballou esporadicamente como lingüista e no ensino non regrado. É teleoperadora en excedencia e forma parte da Executiva Nacional do BNG. No Parlamento encárgase das áreas de industria e enerxía e de temáticas relacionadas coa provincia de Ourense.

Imaxe de Noa Presas Bergantiños

Grupo Bloque Nacionalista Galego

Asistencias aos órganos parlamentarios no último mes

Pleno do Parlamento

Marzo de 2018
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00

Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Marzo de 2018
Xoves
22
10:35

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Marzo de 2018
Venres
02
10:30
Venres
16
10:35

Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Febreiro de 2018
Mércores
28
10:30

Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Febreiro de 2018
Luns
26
10:30
Marzo de 2018
Xoves
15
10:35

Mesa da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Marzo de 2018
Mércores
07
12:30
Mércores
21
12:30

Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas

Febreiro de 2018
Martes
27
16:00
Marzo de 2018
Mércores
14
10:30

Comisión N.P. de estudo para a Igualdade e para os Dereitos das Mulleres

Febreiro de 2018
Mércores
28
16:04
Marzo de 2018
Mércores
14
17:00

Comisión N.P. de estudo e análise das reformas da política forestal

Marzo de 2018
Xoves
22
10:35