Noa Presas Bergantiños

Nacemento: Ourense - 1987

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Circunscrición electoral:

Mapa da circunscrición de Ourense
Ourense
Contacto:

Biografía:

Licenciada en Filoloxía Galega e Románica, cursou o máster de Profesorado e traballou esporadicamente como lingüista e no ensino non regrado. É teleoperadora en excedencia e forma parte da Executiva Nacional do BNG. No Parlamento encárgase das áreas de industria e enerxía e de temáticas relacionadas coa provincia de Ourense.

Imaxe de Noa Presas Bergantiños

Grupo Bloque Nacionalista Galego

Asistencias aos órganos parlamentarios nos últimos 30 días

Pleno do Parlamento

Setembro de 2018
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00

Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Setembro de 2018
Xoves
13
10:30

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Setembro de 2018
Venres
14
10:30

Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Setembro de 2018
Xoves
06
10:30
Xoves
20
10:35

Mesa da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Agosto de 2018
Xoves
30
12:50
Setembro de 2018
Mércores
12
13:00