saltar ao contido

Lexisla con Nós.

Video en lingua de signos de lexisla con nós

Nesta sección poderá opinar sobre os proxectos e proposicións de lei que se atopan en tramitación no Parlamento de Galicia, así como doutros temas de interese.

Este é un foro construtivo, orientado a enriquecer os textos lexislativos, polo que non se admiten descualificacións.

Non se publicarán bulos nin comentarios ofensivos.

Debates abertos:

Últimas leis en tramitación:

Proposición de lei de reforma da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia. (12/PPL-000003)

Proposición de lei de reforma da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia, pola que se asegura unha dotación orzamentaria mínima destinada a garantir a suficiencia funcional e financeira da Atención Primaria do Servizo Galego de Saúde, se eliminan os distritos sanitarios e se estrutura territorialmente o Sistema galego de saúde en catorce áreas sanitarias.

Proxecto de lei de promoción dos beneficios sociais e económicos dos proxectos que utilizan os recursos naturais de Galicia (12/PL-000001).

Proxecto de lei de promoción dos beneficios sociais e económicos dos proxectos que utilizan os recursos naturais de Galicia.

Proposición de lei orgánica, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de traspaso de funcións e servizos da Administración xeral do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de ordenación e xestión do litoral. (12/PPLC-000002).

Proposición de lei orgánica, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de traspaso de funcións e servizos da Administración xeral do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de ordenación e xestión do litoral

Proposición de lei de modificación da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia. (12/PPL-000002).

Proposición de lei de modificación da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia.

Proposición de lei para impulsar que o papel de Galicia como produtora de enerxía eléctrica e líder en renovables garanta o seu desenvolvemento social e económico. (12/PPLC-000001) .

Proposición de lei para impulsar que o papel de Galicia como produtora de enerxía eléctrica e líder en renovables garanta o seu desenvolvemento social e económico.

Proposición de lei de creación da empresa pública de enerxía renovable de Galicia. (12/PPL-000001)

Proposición de lei de creación da empresa pública de enerxía renovable de Galicia.

Proposición de lei de iniciativa popular de montes veciñais en man común. (11/PPLI-000003) .

Proposición de lei de iniciativa popular de montes veciñais en man común. 1

Proposición de lei de inicitiva popular para unha lei de saúde mental de Galicia. (11/PPLI-000002)

Proposición de lei de inicitiva popular para unha lei de saúde mental de Galicia

Proposición de lei de iniciativa popular para a extraordinaria consolidación de emprego e adquisición de fixeza do persoal en fraude ao servizo do sector público autonómico galego. 11/PPLI-000001(11611).

Proposición de lei de iniciativa popular para a extraordinaria consolidación de emprego e adquisición de fixeza do persoal en fraude ao servizo do sector público autonómico galego
saltar ao pe de páxina