saltar ao contido

Medea

Autor Mercedes Ruibal Argibay
Data/Fecha 1984
Medidas 67x54 cm
Técnica|Material Óleo, Lenzo/Lienzo
Tipo Pintura
* Colección Parlamento de Galicia

Mercedes Ruibal Argibay, nacida en Xeve, en 1928, e falecida en Madrid en 2003. Nacida nunha familia de cultura, a súa nai, Yoya Argibay, era pintora naíf, o seu pai escribía, igual que o irmán dela, José († 1999), que foi dramaturgo, e a súa irmá Ángeles era unha recoñecida cantante. Ela medra nunha familia republicana, emigra a Buenos Aires nos anos cincuenta, onde xa vivía o irmán, e entra en contacto coa pintura da man de Laxeiro, facendo en 1956 a primeira exposición. Co regreso a España, vivirá en Madrid, onde ademais de avanzar na súa aprendizaxe técnica, e facer exposicións, casa co vigués Agustín Pérez Bellas (1925-1982), arquitecto de profesión e gran debuxante, máis que pintor, vinculado á esquerda radical, o que naquela España do Réxime ditatorial de Franco lle trouxo problemas. A pintura de Ruibal é de matriz expresionista e figurativa na base, algo inxenua, primitiva e rústica, con temas de crítica social, derivados do seu compromiso político. Pasa así das maternidades e os nenos a temas de maior calado, utilizando a temática dos heroes gregos e a tauromaquia, ou os mutilados das guerras de Bosnia ou Vietnam. Así sucede co máis antigo dos dous que ten na colección do Parlamento, titulado precisamente así, Vietnam, óleo sobre lenzo de 1968, no que unha imaxe fragmentada dun neno escordado, cunha gran ferida na cara, flota nunha intensa cor negra entre formas informes en gris, que semellan impactos.

Foi tamén escritora, con chispa e mais élan, en Confesiones de una volatinera con bragas de repuesto al dorso, obra de 1978, ou, en 1986, Y mi voz es tu nombre. En 1993 o Concello de Vigo organizoulle unha exposición antolóxica na Casa das Artes.Medea, de 1984, óleo sobre lenzo, asinado 'M. Ruibal' en vermello no lado inferior do lenzo, é a outra obra súa, unha muller axeonllada flotando en negro, que nos fita dende o seu único ollo, con adornos na melena e vestimenta, e un ramo de flores na man, moi parecida á muller de 1981 da colección de Afundación, expresionismo e poesía.

Mercedes Ruibal Argibay, nacida en Xeve, en 1928, y fallecida en Madrid en 2003. Nacida en una familia de cultura, su madre, Yoya Argibay, era pintora naíf, su padre escribía, igual que el hermano de ella, José († 1999), que fue dramaturgo, y su hermana Ángeles era una reconocida cantante. Ella crece en una familia republicana, emigra a Buenos Aires en los años cincuenta, donde ya vivía el hermano, y entra en contacto con la pintura de la mano de Laxeiro, haciendo en 1956 la primera exposición. A su regreso a España, vivirá en Madrid, donde además de avanzar en su aprendizaje técnico, y hacer exposiciones, se casa con el vigués Agustín Pérez Bellas (1925-1982), arquitecto de profesión y gran dibujante, más que pintor, vinculado a la izquierda radical, lo que en aquella España del Régimen dictatorial de Franco le trajo problemas. La pintura de Ruibal es de matriz expresionista y figurativa en la base, algo ingenua, primitiva y rústica, con temas de crítica social, derivados de su compromiso político. Pasa así de las maternidades y los niños a temas de mayor calado, utilizando la temática de los héroes griegos y la tauromaquia, o los mutilados de las guerras de Bosnia o Vietnam. Así sucede con el más antiguo de los dos cuadros que tiene en la colección del Parlamento, uno titulado precisamente así, Vietnam, óleo sobre lienzo de 1968, en el que una imagen fragmentada de un niño escordado, con una gran herida en la cara, flota en un intenso color negro entre formas informes en gris, que parecen impactos.

Fue también escritora, con chispa y élan, en Confesiones de una volatinera con bragas de repuesto al dorso, obra de 1978, o, en 1986, Y mi voz eres tu nombre. En 1993 el Ayuntamiento de Vigo le organizó una exposición antológica en la Casa de las Artes. Medea, de 1984, óleo sobre lienzo, firmado 'M. Ruibal' en rojo en el lado inferior del lienzo, es la otra obra suya, una mujer arrodillada flotando en negro, que nos hita desde su único ojo, con adornos en la melena y atuendo, y un ramo de flores en la mano, muy parecida a la mujer de 1981 de la colección de Afundación, expresionismo y poesía.

saltar ao pe de páxina