saltar ao contido

Sara

Sara, da autoría de Francisco Leiro Lois (Cambados-Pontevedra, n. 1957), obra de madeira, asinada e datada (Leiro 85), que representa unha muller de pé, espida e embarazada, dun canon que supera os tres metros, que camiña cun bastón baixo e voltea a súa cara con xeito interrogante. Esta obra, da primeira época do célebre artista internacional galego, contén xa todos os trazos do seu estilo, co que traballa a madeira, e o uso da policromía, coa utilización do xesto nunha actitude hierática na que hai dinamismo.


Sara, de la autoría de Francisco Leiro Lois (Cambados-Pontevedra, n. 1957), obra de madera, firmada y datada (Leiro 85), que representa una mujer de pie, desnuda y embarazada, de un canon que supera los tres metros, que camina con un pequeño bastón y voltea su cara con gesto interrogante. Esta obra, de la primera época del célebre artista internacional gallego, contiene ya todos los trazos de su estilo, con el que trabaja la madera y el uso de la policromía, con la utilización del gesto en una actitud hierática en la que hay dinamismo.

Autor Francisco Leiro Lois
Data/Fecha 1985
Medidas 340x80x80 cm
Técnica|Material Madeira/Madera
Tipo Escultura
* Colección particular en depósito

Hai aquí, hoxe en día, nun dos ángulos do espazo exterior unha estatua,Sara, da autoría de Francisco Leiro Lois (Cambados-Pontevedra, n. 1957), obra de madeira, asinada e datada (Leiro 85), que representa unha muller de pé, espida e embarazada, dun canon que supera os tres metros, que camiña cun bastón baixo e voltea a súa cara con xeito interrogante. Está feita con serra mecánica e a machadazos, gubias e maza, ferramentas coas que deixa a súa pegada na madeira, un exo-esqueleto a modo de escamas, modus operandi co que lle confire textura e animación á superficie do corpo. A isto engádelle pintura, nos elementos pilosos do corpo, ademais dos ollos e o caxato. Hai aquí algo da lección aprendida do pintor Marino Silva. Mais no mundo da arte internacional, Georg Baselitz facía algo semellante por estes anos. Esta obra, da primeira época do célebre artista internacional galego, contén xa todos os trazos do seu estilo, co que traballa a madeira, e o uso da policromía, coa utilización do xesto nunha actitude hierática na que hai dinamismo. Esta figura feminina fértil, e soa, é unha magna mater dos nosos días, serodia e forte, coa súa biface vital, dende o ventre a do non nato, e a mirada dura e retadora cara atrás da nai. Dende o ámbito do seu avó paterno, nun taller no que facía mobles e talla en madeira, deu os seus primeiros pasos o futuro escultor, que se formou entre 1974 e 1976 na Escola de Artes e Oficios de Santiago de Compostela, e na de Belas Artes de Madrid, facendo entón xa unha exposición en Cambados.

Hay aquí, hoy en día, en uno de los ángulos del espacio exterior, una estatua, Sara, de la autoría de Francisco Leiro Lois (Cambados-Pontevedra, n. 1957), obra de madera, firmada y datada (Leiro 85), que representa una mujer de pie, desnuda y embarazada, de un canon que supera los tres metros, que camina con un pequeño bastón y voltea su cara con gesto interrogante. Está hecha con sierra mecánica y a hachazos, gubias y maza, herramientas con las que deja su huella en la madera, un exo-esqueleto a modo de escamas, modus operandi con el que le confiere textura y animación a la superficie del cuerpo. A esto le añade pintura en los elementos pilosos del cuerpo, además de los ojos y el bastón. Hay aquí algo de la lección aprendida del pintor Marino Silva, pero en el mundo del arte internacional, Georg Baselitz hacía algo semejante por estos años. Esta obra, de la primera época del célebre artista internacional gallego, contiene ya todos los trazos de su estilo, con el que trabaja la madera y el uso de la policromía, con la utilización del gesto en una actitud hierática en la que hay dinamismo. Esta figura femenina fértil y sola, es una magna mater de nuestros días, tardía y fuerte, con su biface vital, desde el vientre del no nato, y la mirada dura y retadora hacia atrás de la madre. Desde el ámbito de su abuelo paterno, en un taller en el que hacía muebles y talla en madera, dio sus primeros pasos el futuro escultor, que se formó entre 1974 y 1976 en la Escuela de Artes y Oficios de Santiago de Compostela, y en la de Bellas Artes de Madrid, haciendo entonces ya una exposición en Cambados.

saltar ao pe de páxina