saltar ao contido

Asistencias de María Elena Espinosa Mangana

Asistencias da actual lexislatura

Xunta de Portavoces

Abril de 2024
Xoves
04
11:35
Martes
16
11:06
Maio de 2024
Martes
07
11:30
Martes
21
11:33
Xuño de 2024
Martes
04
11:30
Martes
18
11:32

Pleno do Parlamento

Marzo de 2024
Luns
18
11:00
Abril de 2024
Martes
09
09:30
Xoves
11
11:30
Martes
16
12:30
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Maio de 2024
Martes
14
10:00
Mércores
15
10:00
Martes
28
10:00
Mércores
29
10:00
Xuño de 2024
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Xullo de 2024
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00

Deputación Permanente

Abril de 2024
Luns
01
10:07

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Abril de 2024
Luns
01
12:40
Maio de 2024
Venres
10
10:35
Xuño de 2024
Xoves
20
10:30
Xullo de 2024
Venres
05
10:30

Comisión 4ª, Educación e Cultura

Xuño de 2024
Martes
04
10:30

Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Abril de 2024
Luns
01
13:20
Maio de 2024
Xoves
02
10:30
Xoves
16
10:30
Xoves
30
10:32
Xuño de 2024
Xoves
20
10:30
Xoves
27
10:30
Xullo de 2024
Xoves
04
10:30

Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Xullo de 2024
Xoves
04
10:30

Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

Maio de 2024
Martes
21
10:35

Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas

Abril de 2024
Luns
01
11:45
Xullo de 2024
Martes
02
16:00
saltar ao pe de páxina