saltar ao contido

Asistencias de María Dolores Hermelo Piñeiro

Asistencias da actual lexislatura

Pleno do Parlamento

Marzo de 2024
Luns
18
11:00
Abril de 2024
Martes
09
09:30
Xoves
11
11:30
Martes
16
12:30
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Maio de 2024
Martes
14
10:00
Mércores
15
10:00
Martes
28
10:00
Mércores
29
10:00
Xuño de 2024
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Xullo de 2024
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00

Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Maio de 2024
Venres
03
10:30
Xoves
16
16:00

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Abril de 2024
Luns
01
12:40
Maio de 2024
Venres
10
10:35
Venres
24
10:30
Xuño de 2024
Xoves
06
10:40

Comisión 4ª, Educación e Cultura

Abril de 2024
Luns
01
13:00
Maio de 2024
Mércores
08
16:00
Mércores
22
10:30
Xuño de 2024
Martes
04
10:30
Venres
14
10:30

Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Maio de 2024
Xoves
02
10:30
Xoves
30
10:32
Xuño de 2024
Xoves
06
10:30
Xoves
20
10:30
Xoves
27
10:30
Xullo de 2024
Xoves
04
10:30
Xoves
11
10:30

Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Abril de 2024
Luns
01
13:40
Maio de 2024
Xoves
02
16:00
Xoves
23
10:30
Xuño de 2024
Xoves
13
10:30

Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

Xuño de 2024
Mércores
19
16:00

Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

Abril de 2024
Luns
01
14:20
Maio de 2024
Martes
07
16:00
Martes
21
10:35
Xuño de 2024
Martes
04
16:05
Martes
18
10:30
Xullo de 2024
Martes
02
10:30

Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas

Xullo de 2024
Martes
02
16:00
Martes
02
16:00

Mesa da Comisión permanente para as Relacións co Consello de Contas

Xullo de 2024
Luns
15
11:30
saltar ao pe de páxina