saltar ao contido

Asistencias de Armando Ojea Bouzo

Asistencias da actual lexislatura

Xunta de Portavoces

Marzo de 2024
Luns
25
11:40
Abril de 2024
Xoves
04
11:35
Martes
16
11:06
Maio de 2024
Martes
07
11:30
Martes
21
11:33
Xuño de 2024
Martes
04
11:30
Xullo de 2024
Martes
02
11:30

Pleno do Parlamento

Marzo de 2024
Luns
18
11:00
Abril de 2024
Martes
09
09:30
Xoves
11
11:30
Martes
16
12:30
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Maio de 2024
Martes
14
10:00
Mércores
15
10:00
Martes
28
10:00
Mércores
29
10:00
Xuño de 2024
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Xullo de 2024
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00

Deputación Permanente

Abril de 2024
Luns
01
10:07

Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Abril de 2024
Luns
01
12:02
Maio de 2024
Mércores
08
10:30
Mércores
22
16:00
Xuño de 2024
Mércores
05
10:30
Mércores
19
10:30
Xullo de 2024
Mércores
03
10:30

Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Abril de 2024
Luns
01
12:20
Maio de 2024
Xoves
16
16:00
Xuño de 2024
Xoves
27
16:05
Xullo de 2024
Xoves
11
10:30

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Abril de 2024
Luns
01
12:40
Maio de 2024
Venres
10
10:35
Venres
24
10:30
Xuño de 2024
Xoves
06
10:40

Comisión 4ª, Educación e Cultura

Abril de 2024
Luns
01
13:00
Maio de 2024
Mércores
08
16:00
Mércores
22
10:30
Xuño de 2024
Martes
04
10:30
Venres
14
10:30

Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Abril de 2024
Luns
01
13:20
Maio de 2024
Xoves
02
10:30
Xoves
16
10:30
Xuño de 2024
Xoves
20
10:30
Xoves
27
10:30
Xullo de 2024
Xoves
04
10:30

Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Abril de 2024
Luns
01
13:40
Maio de 2024
Xoves
02
16:00
Xoves
23
10:30
Xuño de 2024
Xoves
13
10:30
Venres
28
10:30

Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

Abril de 2024
Luns
01
14:00
Maio de 2024
Martes
07
10:32
Xoves
23
16:00
Xuño de 2024
Mércores
05
16:00
Mércores
19
16:00

Comisión do Regulamento

Abril de 2024
Luns
01
10:25

Comisión de Peticións

Abril de 2024
Luns
01
10:45

Comisión do Estatuto dos Deputados

Abril de 2024
Luns
01
11:00
Xullo de 2024
Mércores
10
00:00

Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas

Abril de 2024
Luns
01
11:45
Xullo de 2024
Martes
02
16:00

Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación RTVG

Abril de 2024
Luns
01
11:20
Maio de 2024
Venres
31
10:35

Comisión N.P. de estudo sobre a posible modificación do himno

Xullo de 2024
Mércores
03
10:05
saltar ao pe de páxina