saltar ao contido

Asistencias de Argimiro Marnotes Fernández

Asistencias da actual lexislatura

Pleno do Parlamento

Abril de 2024
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Maio de 2024
Martes
14
10:00
Mércores
15
10:00
Martes
28
10:00
Mércores
29
10:00
Xuño de 2024
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Xullo de 2024
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00

Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Maio de 2024
Mércores
22
16:00
Xuño de 2024
Mércores
05
10:30
Mércores
19
10:30
Xullo de 2024
Mércores
03
10:30

Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Maio de 2024
Venres
03
10:30
Xoves
16
16:00
Xuño de 2024
Venres
07
10:31
Xoves
27
16:05
Xullo de 2024
Xoves
11
10:30

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Xullo de 2024
Venres
05
10:30

Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Xuño de 2024
Xoves
20
10:30
Xoves
27
10:30
Xullo de 2024
Xoves
04
10:30
saltar ao pe de páxina