saltar ao contido

Plataforma de Licitación Electrónica.

A tramitación electrónica dos procedementos de contratación realizarase a través dunha aplicación informática denominada Plataforma de Licitación Electrónica da Administración Parlamentaria.

A normativa para o uso desta plataforma está publicada no BOPG número 170 do 2 de outubro de 2013. Pode consultar a normativa sobre o uso desta aplicación nos seguintes ligazóns: Normativa da Plataforma de Licitación Electrónica ( galego | castelán ).

Información da contratación


Xestión e explotación da cafetaría
Tipo de contratación: Servizos
Procedemento: Negociado
Orzamento anual : €110.000,00 sen IVE
Valor estimado do contrato : €440.000,00 sen IVE
Datas de publicación
DocumentaciónDatos de adxudicación

LoteRazón SocialOrzamento# RexPrazo*Data**
 Sala Gradín, sl 110.000,0 100002141Antes de 15 días desde a recepción da notificación da adxudicación 07-12-2016
*Prazo para a formalización do contrato.  
**A data correspóndese coa data de publicación no Perfil de contratación.  
saltar ao pe de páxina