saltar ao contido

Plataforma de Licitación Electrónica.

A tramitación electrónica dos procedementos de contratación realizarase a través dunha aplicación informática denominada Plataforma de Licitación Electrónica da Administración Parlamentaria.

A normativa para o uso desta plataforma está publicada no BOPG número 170 do 2 de outubro de 2013. Pode consultar a normativa sobre o uso desta aplicación nos seguintes ligazóns: Normativa da Plataforma de Licitación Electrónica ( galego | castelán ).

Información da contratación


Implantación dun sistema de xestión de seguridade da información, un servizo de correlación de eventos, un servizo de alerta temperá, a realización dunha auditoría de seguridade e a adecuación ao Esquema Nacional de Seguridade
Tipo de contratación: Servizos
Procedemento: Aberto
Orzamento anual : €95.000,00 sen IVE
Valor estimado do contrato : €147.000,00 sen IVE
Datas de publicación
BOPG: 13-03-2017 DOG: 04-04-2017
DocumentaciónDatos de adxudicación

LoteRazón SocialOrzamento# RexPrazo*Data**
 Emetel Sistemas, S.L. 72.461,0 100012552Antes de 15 días desde notificación da adxudicación 14-07-2017
*Prazo para a formalización do contrato.  
**A data correspóndese coa data de publicación no Perfil de contratación.  
saltar ao pe de páxina