saltar ao contido

Plataforma de Licitación Electrónica.

A tramitación electrónica dos procedementos de contratación realizarase a través dunha aplicación informática denominada Plataforma de Licitación Electrónica da Administración Parlamentaria.

A normativa para o uso desta plataforma está publicada no BOPG número 170 do 2 de outubro de 2013. Pode consultar a normativa sobre o uso desta aplicación nos seguintes ligazóns: Normativa da Plataforma de Licitación Electrónica ( galego | castelán ).

Información da contratación


subministración dun automóbil en réxime de arrendamento sen opción de compra (renting)
Tipo de contratación: Subministros
Procedemento: Aberto
Orzamento anual : €10.800,00 sen IVE
Valor estimado do contrato : €43.200,00 sen IVE
Datas de publicación
BOPG: 17-03-2017 DOG: 07-04-2017
DocumentaciónDatos de adxudicación

LoteRazón SocialOrzamento# RexPrazo*Data**
 Autos Brea, S.L. 39.168,0 100014377Antes de 15 días desde notificación da adxudicación 21-08-2017
*Prazo para a formalización do contrato.  
**A data correspóndese coa data de publicación no Perfil de contratación.  
saltar ao pe de páxina