saltar ao contido

Plataforma de Licitación Electrónica.

A tramitación electrónica dos procedementos de contratación realizarase a través dunha aplicación informática denominada Plataforma de Licitación Electrónica da Administración Parlamentaria.

A normativa para o uso desta plataforma está publicada no BOPG número 170 do 2 de outubro de 2013. Pode consultar a normativa sobre o uso desta aplicación nos seguintes ligazóns: Normativa da Plataforma de Licitación Electrónica ( galego | castelán ).

Información da contratación


contratación do uso dunha plataforma de licitación electrónica para o Parlamento de Galicia
Tipo de contratación: Servizos
Procedemento: Aberto
Orzamento anual : €27.500,00 sen IVE
Valor estimado do contrato : €50.000,00 sen IVE
Datas de publicación
BOPG: 04-04-2017 DOG: 27-04-2017
DocumentaciónDatos de adxudicación

LoteRazón SocialOrzamento# RexPrazo*Data**
 Pixelware, S.A. 15.000,0 100017842Antes de 15 días desde notificación da adxudicación 28-09-2017
*Prazo para a formalización do contrato.  
**A data correspóndese coa data de publicación no Perfil de contratación.  
saltar ao pe de páxina