saltar ao contido

Plataforma de Licitación Electrónica.

A tramitación electrónica dos procedementos de contratación realizarase a través dunha aplicación informática denominada Plataforma de Licitación Electrónica da Administración Parlamentaria.

A normativa para o uso desta plataforma está publicada no BOPG número 170 do 2 de outubro de 2013. Pode consultar a normativa sobre o uso desta aplicación nos seguintes ligazóns: Normativa da Plataforma de Licitación Electrónica ( galego | castelán ).

Información da contratación


servizo de limpeza
Tipo de contratación: Servizos
Procedemento: Aberto
Orzamento anual : €450.797,32 sen IVE
Valor estimado do contrato : €1.803.189,28 sen IVE
Datas de publicación
BOPG: 26-06-2017 BOE: 10-07-2017 DOUE: 27-06-2017
DocumentaciónDatos de adxudicación

LoteRazón SocialOrzamento# RexPrazo*Data**
 Limpiezas Salgado, S.L. 418.000,0 100021164Non antes de 15 días hábiles desde notificación da adxudicación 05-12-2017
*Prazo para a formalización do contrato.  
**A data correspóndese coa data de publicación no Perfil de contratación.  
saltar ao pe de páxina