saltar ao contido

Plataforma de Licitación Electrónica.

A tramitación electrónica dos procedementos de contratación realizarase a través dunha aplicación informática denominada Plataforma de Licitación Electrónica da Administración Parlamentaria.

A normativa para o uso desta plataforma está publicada no BOPG número 170 do 2 de outubro de 2013. Pode consultar a normativa sobre o uso desta aplicación nos seguintes ligazóns: Normativa da Plataforma de Licitación Electrónica ( galego | castelán ).

Información da contratación


A prestación do servizo de xestión e mantemento dos sistemas de protección contra incendios e de vixilancia do recinto do Parlamento de Galicia, e subministración e instalación de equipos destinados á renovación do sistema de detección e alarma de incendios
Tipo de contratación: Servizos
Procedemento: Aberto
Valor estimado do contrato : €217.468,46 con IVE
Datas de publicación
BOPG: 11-08-2017 BOE: 31-08-2017 DOUE: 10-08-2017
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100161_2.pdfDocumentaciónDatos de adxudicación

LoteRazón SocialOrzamento# RexPrazo*Data**
 Segurlem, S.L. (importe do servizo) 75.840,0 100021991Non antes de 15 días hábiles desde notificación da adxudicación 02-01-2018
 Segurlem, S.L. (importe da subministración) 61.800,0 100021992Non antes de 15 días hábiles desde notificación da adxudicación 02-01-2018
*Prazo para a formalización do contrato.  
**A data correspóndese coa data de publicación no Perfil de contratación.  
saltar ao pe de páxina