saltar ao contido

Plataforma de Licitación Electrónica.

A tramitación electrónica dos procedementos de contratación realizarase a través dunha aplicación informática denominada Plataforma de Licitación Electrónica da Administración Parlamentaria.

A normativa para o uso desta plataforma está publicada no BOPG número 170 do 2 de outubro de 2013. Pode consultar a normativa sobre o uso desta aplicación nos seguintes ligazóns: Normativa da Plataforma de Licitación Electrónica ( galego | castelán ).

Información da contratación


Servizo de soporte do software de base de datos (Oracle), do software de gravación, do software de xestión de fluxos, dun sistema de alimentación ininterrompida e dunha cabina de almacenamento do Parlamento de Galicia mediante procedemento aberto
Tipo de contratación: Servizos
Procedemento: Aberto
Valor estimado do contrato : €232.304,26 con IVE
Datas de publicación
BOPG: 11-08-2017 BOE: 31-08-2017 DOUE: 10-08-2017
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100161_1.pdfDocumentaciónDatos de adxudicación

LoteRazón SocialOrzamento# RexPrazo*Data**
lote 1Oracle Ibérica, S.R.L. 99.736,99 100021983Non antes de 15 días hábiles desde notificación da adxudicación 02-01-2018
lote 2Spica, S.L. 54.000,0 100021984Non antes de 15 días hábiles desde notificación da adxudicación 02-01-2018
lote 3Deserto 100021985  02-01-2018
lote 4Deserto 100021986  02-01-2018
lote 5Deserto 100021987  02-01-2018
*Prazo para a formalización do contrato.  
**A data correspóndese coa data de publicación no Perfil de contratación.  
saltar ao pe de páxina