saltar ao contido

Plataforma de Licitación Electrónica.

A tramitación electrónica dos procedementos de contratación realizarase a través dunha aplicación informática denominada Plataforma de Licitación Electrónica da Administración Parlamentaria.

A normativa para o uso desta plataforma está publicada no BOPG número 170 do 2 de outubro de 2013. Pode consultar a normativa sobre o uso desta aplicación nos seguintes ligazóns: Normativa da Plataforma de Licitación Electrónica ( galego | castelán ).

Información da contratación


Subministración e actualizacións de licenzas para a actualización tecnolóxica do software dos servidores, backoffice e postos de escritorio
Tipo de contratación: Subministros
Procedemento: Aberto
Valor estimado do contrato : €125.048,16 sen IVE
Datas de publicación
BOPG: 03-01-2014 DOG: 03-02-2014
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/contenidogal/Procuras/Boletins.aspx
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140203/AnuncioO900-140114-0001_gl.html


DocumentaciónDatos de adxudicación

LoteRazón SocialOrzamento# RexPrazo*Data**
 Seidor, s.a. 110.616,56 090022475Antes dos quince días hábiles seguintes ao que se reciba notificación da adxudicación 22-04-2014
*Prazo para a formalización do contrato.  
**A data correspóndese coa data de publicación no Perfil de contratación.  
saltar ao pe de páxina