saltar ao contido

Plataforma de Licitación Electrónica.

A tramitación electrónica dos procedementos de contratación realizarase a través dunha aplicación informática denominada Plataforma de Licitación Electrónica da Administración Parlamentaria.

A normativa para o uso desta plataforma está publicada no BOPG número 170 do 2 de outubro de 2013. Pode consultar a normativa sobre o uso desta aplicación nos seguintes ligazóns: Normativa da Plataforma de Licitación Electrónica ( galego | castelán ).

Información da contratación


subministración de enerxía eléctrica ao Parlamento de Galicia
Tipo de contratación: Subministros
Procedemento: Aberto
Orzamento anual : €141.500,00 sen IVE
Valor estimado do contrato : €283.000,00 sen IVE
Datas de publicación
BOPG: 22-04-2014 BOE: 07-05-2014 DOUE: 23-04-2014
DocumentaciónDatos de adxudicación

LoteRazón SocialOrzamento# RexPrazo*Data**
IENDESA ENERGÍA,S.A.:Termo Potencia P1 41,1405 090025694Despois do 25 de agosto de 2014 05-08-2014
IENDESA ENERGÍA,S.A.:Termo Potencia P2 20,5881 090025695Despois do 25 de agosto de 2014 05-08-2014
IENDESA ENERGÍA,S.A.:Termo Potencia P3,P4,P5 15,067 090025696Despois do 25 de agosto de 2014 05-08-2014
IENDESA ENERGÍA,S.A.:Termo Potencia P6 6,8746 090025697Despois do 25 de agosto de 2014 05-08-2014
IENDESA ENERGÍA,S.A.:Termo Enerxía P1 0,0884 090025698Despois do 25 de agosto de 2014 05-08-2014
IENDESA ENERGÍA,S.A.:Termo Enerxía P2 0,0741 090025699Despois do 25 de agosto de 2014 05-08-2014
IENDESA ENERGÍA,S.A.:Termo Enerxía P3 0,0768 090025700Despois do 25 de agosto de 2014 05-08-2014
IENDESA ENERGÍA,S.A.:Termo Enerxía P4 0,6752 090025701Despois do 25 de agosto de 2014 05-08-2014
IENDESA ENERGÍA,S.A.:Termo Enerxía P5 0,0662 090025702Despois do 25 de agosto de 2014 05-08-2014
IENDESA ENERGÍA,S.A.:Termo Enerxía P6 0,0557 090025703Despois do 25 de agosto de 2014 05-08-2014
IENDESA ENERGÍA,S.A.Alugueiro Equipo Medida 70,0 090025704Despois do 25 de agosto de 2014 05-08-2014
IIGAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A:Termo Potencia 46,717 090025705Despois do 25 de agosto de 2014 05-08-2014
IIGAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A:Termo Enerxía:Punta 0,0922 090025706Despois do 25 de agosto de 2014 05-08-2014
IIGAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A:Termo Enerxía: Val 0,0674 090025707Despois do 25 de agosto de 2014 05-08-2014
IIGAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A:Alu.Equipo Medida 1,14 090025708Despois do 25 de agosto de 2014 05-08-2014
*Prazo para a formalización do contrato.  
**A data correspóndese coa data de publicación no Perfil de contratación.  
saltar ao pe de páxina