saltar ao contido

Plataforma de Licitación Electrónica.

A tramitación electrónica dos procedementos de contratación realizarase a través dunha aplicación informática denominada Plataforma de Licitación Electrónica da Administración Parlamentaria.

A normativa para o uso desta plataforma está publicada no BOPG número 170 do 2 de outubro de 2013. Pode consultar a normativa sobre o uso desta aplicación nos seguintes ligazóns: Normativa da Plataforma de Licitación Electrónica ( galego | castelán ).

Información da contratación


Contratación administrativa, por lotes, dos servizos para a xestión da vixilancia e o control integral do recinto e das instalacións e o mantemento dos sistemas de protección contra incendios e de vixilancia do Parlamento de Galicia mediante procedemento aberto suxeito a regulación harmonizada.
Tipo de contratación: Servizos
Procedemento: Aberto
Orzamento anual : €228.917,51 sen IVE
Valor estimado do contrato : €457.635,02 sen IVE
Datas de publicación
BOPG: 02-01-2015 BOE: 17-01-2015 DOUE: 31-12-2014
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B90398.pdfDocumentaciónDatos de adxudicación

LoteRazón SocialOrzamento# RexPrazo*Data**
lote 1Eulen Seguridad, S.A. 170.100,0 0900379611 de xullo de 2015 11-06-2015
lote 2Segurlem, S.L. 39.425,0 0900379621 de xullo de 2015 11-06-2015
*Prazo para a formalización do contrato.  
**A data correspóndese coa data de publicación no Perfil de contratación.  
saltar ao pe de páxina