saltar ao contido

Plataforma de Licitación Electrónica.

A tramitación electrónica dos procedementos de contratación realizarase a través dunha aplicación informática denominada Plataforma de Licitación Electrónica da Administración Parlamentaria.

A normativa para o uso desta plataforma está publicada no BOPG número 170 do 2 de outubro de 2013. Pode consultar a normativa sobre o uso desta aplicación nos seguintes ligazóns: Normativa da Plataforma de Licitación Electrónica ( galego | castelán ).

Información da contratación


subministración dun vehículo automóbil en réxime de arrendamento sen opción de compra (renting)
Tipo de contratación: Subministros
Procedemento: Negociado
Orzamento anual : €9.600,00 sen IVE
Valor estimado do contrato : €38.400,00 sen IVE
Datas de publicación
DocumentaciónDatos de adxudicación

LoteRazón SocialOrzamento# RexPrazo*Data**
 Monforte s.a. 33.360,0 090035373Antes do 9 de abril de 2015 19-03-2015
*Prazo para a formalización do contrato.  
**A data correspóndese coa data de publicación no Perfil de contratación.  
saltar ao pe de páxina