saltar ao contido

Plataforma de Licitación Electrónica.

A tramitación electrónica dos procedementos de contratación realizarase a través dunha aplicación informática denominada Plataforma de Licitación Electrónica da Administración Parlamentaria.

A normativa para o uso desta plataforma está publicada no BOPG número 170 do 2 de outubro de 2013. Pode consultar a normativa sobre o uso desta aplicación nos seguintes ligazóns: Normativa da Plataforma de Licitación Electrónica ( galego | castelán ).

Información da contratación


Servizo para a xestión dos sistemas de información
Tipo de contratación: Servizos
Procedemento: Aberto
Orzamento anual : €333.213,13 sen IVE
Valor estimado do contrato : €1.332.852,52 sen IVE
Datas de publicación
BOPG: 07-07-2015 BOE: 18-07-2015 DOUE: 08-07-2015
DocumentaciónDatos de adxudicación

LoteRazón SocialOrzamento# RexPrazo*Data**
 Tecnocom, telecomunicaciones y energía, S.A. 300.000,0 090044444Despois do 14 de decembro de 2015 25-11-2015
*Prazo para a formalización do contrato.  
**A data correspóndese coa data de publicación no Perfil de contratación.  
saltar ao pe de páxina