saltar ao contido

Plataforma de Licitación Electrónica.

A tramitación electrónica dos procedementos de contratación realizarase a través dunha aplicación informática denominada Plataforma de Licitación Electrónica da Administración Parlamentaria.

A normativa para o uso desta plataforma está publicada no BOPG número 170 do 2 de outubro de 2013. Pode consultar a normativa sobre o uso desta aplicación nos seguintes ligazóns: Normativa da Plataforma de Licitación Electrónica ( galego | castelán ).

Información da contratación


Prestación do servizo de interpretación da lingua de signos
Tipo de contratación: Servizos
Procedemento: Aberto
Orzamento anual : €50.000,00 sen IVE
Valor estimado do contrato : €100.000,00 sen IVE
Datas de publicación
BOPG: 23-07-2015 DOG: 13-08-2015
DocumentaciónDatos de adxudicación

LoteRazón SocialOrzamento# RexPrazo*Data**
 Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia-Acto de medio día de duración 442,77 090044446Antes do 14 de decembro de 2015 25-11-2015
 Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia-Acto dun día de duración 885,54 090044447  25-11-2015
 Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia-Acto dun día e medio de duración 1.381,89 090044448  25-11-2015
 Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia-Acto de dous días de duración 2.031,89 090044449  25-11-2015
*Prazo para a formalización do contrato.  
**A data correspóndese coa data de publicación no Perfil de contratación.  
saltar ao pe de páxina