saltar ao contido

Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia, 27.02.2013

Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia, 27.02.2013
 
 
4.3 1671 (09/PNP-000134)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Rodríguez González, Román, e catro deputados máis
 Sobre o inicio pola Xunta de Galicia de análises técnicas para a ampliación da Rede de centros integrados de formación profesional
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 24, do 02.01.2013
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a iniciar análises técnicas para a ampliación da rede CIFP”.
 
 
4.7 2929 (09/PNP-000227)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Tellado Filgueira, Miguel Angel, e seis deputados máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa carga de traballo e coa actividade dos estaleiros galegos
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 51, do 13.02.2013
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia:
 
1. A continuar coas actuacións iniciadas que teñen por obxectivo colaborar cos estaleiros galegos para conseguir carga de traballo suficiente, así como apoiar as actuacións dirixidas a reorientar a actividade de Navantia ao mundo das reparacións.
 
2. A esixir a Navantia que cumpra, coa maior brevidade, os seus compromisos de lograr carga de traballo, tanto en novas construcións como en reparacións, o que implica necesariamente facer unha especial intensificación das súas accións comerciais e concretar os investimentos necesarios para reforzar a súa capacidade e competitividade de cara a converterse nun centro de referencia no eido das reparacións de grandes buques".
 
 
Santiago de Compostela, 27 de febreiro de 2013
 
 
 
Saúdos,
Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia
 
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina