saltar ao contido

Convocatoria da sesión plenaria específica do Parlamento de Galicia prevista para o día 29 de abril de 2019

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 29 de abril de 2019, ás 16:00 horas, no pazo do Parlamento.

De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 23 de abril de 2019, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
 
Punto único. Debate e votación da proposta de cese da Valedora do Pobo  (doc. núm. 48836 e 48900)

 
Santiago de Compostela, 23 de abril de 2019
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
 
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina