saltar ao contido

Mocións aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 9 de marzo de 2021


 
2.2 11850 (11/MOC-000029)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos efectos da pandemia da covid-19 nas mulleres galegas. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 7604, publicada no BOPG nº 79, do 20.01.2021, e debatida na sesión plenaria do 23.02.2021)
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia  insta o Goberno  galego  a:
 
1.-   Asegurar    que   a   perspectiva   de   xénero    estea   presente    nos   proxectos presentados pola  Administración autonómica galega  aos  Fondos  Next Generation.
 
2.-   Revisar  o Plan  galego  de conciliación e corresponsabilidade 2018-2021 para incorporar posibles  novas accións  que dean resposta  á nova realidade xurdida coa pandemia.
 
3.- Establecer  medios  para  combater  a  fenda  dixital  de  xénero,  sobre  todo naqueles  fogares  máis vulnerables con dificultades de acceso  a internet e a dispositivos electrónicos que  impiden   o  mantemento do  emprego   cando   a única opción  é o teletraballo”
 
2.3 11854 (11/MOC-000030)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Fernández Alfonzo, Ramón
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa obtención de novas oportunidades de explotación enerxética en Galicia. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 9630, publicada no BOPG nº 91, do 10.02.2021, e debatida na sesión plenaria do 23.02.2021)
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de España coa finalidade de:
 
1.   Condicionar  o   proceso   de   peche   a  que   se   chegue   a   un  acordo coa representación dos e das traballadoras que garanta a continuidade do emprego e proxectos concretos de futuro.
 
2. Condicionar a participación de Endesa na subasta de evacuacións e novas autorizacións, concesións e adxudicacións de MW á consecución dun acordo que garanta o emprego dos traballadores da empresa principal e das auxiliares. A asignación de novas instalacións de produción e enerxías renovables en As Pontes e en toda a comarca conterá, necesariamente, un proxecto de desenrolo económico e un plan industrial para a súa execución.
 
3.  Posibilitar  que  a  concesión  de  acceso  aos  nodos  de  rede  afectados  polos peches  das  térmicas  de  Galicia  sirvan  para  incentivar  a  implantación  de proxectos nos  territorios que perden tecido empresarial e blindar  o emprego nestas zonas ande se subasta a capacidade de acceso á rede de transporte.
 
4.  Garantir  a  implementación  de  novas  proxectos  industriais  na  comarca  que emanen dos convenios de transición xusta e dos plans Futur-E de Endesa.
 
5.  Cumprir  tanto os obxectivos  como  as diferentes  medidas  acordadas  no Plan de Acción Urxente  2019-2021  para comarcas de carbón e centrais  en peche.
 
6.  Ofrecer  unha solución  de continuidade industrial  á
central de As Pontes, de xeito que  se garanta  o mantemento dos postas  de traballo,  non só da central  senón tamén os da industria auxiliar e dos transportistas.
 
7.  Instar ao Goberno  de España a convocar  urxentemente a Mesa de Traballo para a  transición  enerxética  xusta  para  As  Pontes,  así  como  a  constitución  dunha mesa  específica  para  tratar  a problemática do persoal  da industria  auxiliar  de Endesa,  co  obxecto  de  concretar  o  número  de  traballadores e  traballadoras afectados  e a súa garantía de emprego.
 
8.  Demandar   a  implicación e  colaboración do  Goberno  español  e  da  Xunta  de Galicia para apoiar conxuntamente os proxectos  industriais  de reindustrialización necesarios  a  implantar   en  As   Pontes   para   optar   aos  fondos   da   UE  Next Generation.
 
9.  Avanzar no Convenio  de Transición  Xusta para As Pontes para poder completalo canto antes cun cronograma definido de financiación e accións a realizar".
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación.

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina