saltar ao contido

Pleno do Parlamento

Nome do órgano: Pleno do Parlamento
Data de constitución: 18/03/2024
Lexislatura: 12
Tipo de órgano: Organo da cámara

Membros do órgano (Composición actual):

Membros restantes do órgano
Amigo Díaz, María Encarnación
Foto de Amigo Díaz, María Encarnación
Partido Popular
Deputada
Arias Rodríguez, Raquel
Foto de Arias Rodríguez, Raquel
Partido Popular
Deputada
Baladrón Lamas, Victor Manuel
Foto de Baladrón Lamas, Victor Manuel
Partido Popular
Deputado
Barreiro Sánchez, Enrique
Foto de Barreiro Sánchez, Enrique
Partido Popular
Deputado
Calvo Pouso, Diego
Foto de Calvo Pouso, Diego
Partido Popular
Deputado
Campero Dorado, Cristina
Foto de Campero Dorado, Cristina
Partido Popular
Deputada
Casares Gándara, Juan Manuel
Foto de Casares Gándara, Juan Manuel
Partido Popular
Deputado
Deza Martínez, María
Foto de Deza Martínez, María
Partido Popular
Deputada
Fernández Rosende, Jesús María
Foto de Fernández Rosende, Jesús María
Partido Popular
Deputado
Ferro Iglesias, José Luis
Foto de Ferro Iglesias, José Luis
Partido Popular
Deputado
Fidalgo Iglesias, Miguel
Foto de Fidalgo Iglesias, Miguel
Partido Popular
Deputado
García Comesaña, Julio
Foto de García Comesaña, Julio
Partido Popular
Deputado
García González, Patricia
Foto de García González, Patricia
Partido Popular
Deputada
Grueira Fernández, Nicole
Foto de Grueira Fernández, Nicole
Partido Popular
Deputada
Hermelo Piñeiro, María Dolores
Foto de Hermelo Piñeiro, María Dolores
Partido Popular
Deputada
Lorenzo Gómez, Rubén
Foto de Lorenzo Gómez, Rubén
Partido Popular
Deputado
Marnotes Fernández, Argimiro
Foto de Marnotes Fernández, Argimiro
Partido Popular
Deputado
Mato Díaz, José Manuel
Foto de Mato Díaz, José Manuel
Partido Popular
Deputado
Mouzo Mas, Paula
Foto de Mouzo Mas, Paula
Partido Popular
Deputada
Pazos Couñago, José Alberto
Foto de Pazos Couñago, José Alberto
Partido Popular
Deputado
Pérez López, Noelia
Foto de Pérez López, Noelia
Partido Popular
Deputada
Pomar Tojo, Carmen María
Foto de Pomar Tojo, Carmen María
Partido Popular
Deputada
Prado del Río, Paula
Foto de Prado del Río, Paula
Partido Popular
Deputada
Prieto Perille, Pablo Javier
Foto de Prieto Perille, Pablo Javier
Partido Popular
Deputado
Rodríguez Carrera, María Felisa
Foto de Rodríguez Carrera, María Felisa
Partido Popular
Deputada
Rodríguez Conde, Ángel
Foto de Rodríguez Conde, Ángel
Partido Popular
Deputado
Rodríguez González, Román
Foto de Rodríguez González, Román
Partido Popular
Deputado
Rodríguez Martínez, Roberto
Foto de Rodríguez Martínez, Roberto
Partido Popular
Deputado
Rueda Valenzuela, Alfonso
Foto de Rueda Valenzuela, Alfonso
Partido Popular
Deputado
Santamaría González, Raúl
Foto de Santamaría González, Raúl
Partido Popular
Deputado
Santos Costa, Manuel
Foto de Santos Costa, Manuel
Partido Popular
Deputado
Sanz Arias, Cristina
Foto de Sanz Arias, Cristina
Partido Popular
Deputada
Trenor López, Gonzalo
Foto de Trenor López, Gonzalo
Partido Popular
Deputado
Varela Fernández, Katherinie
Foto de Varela Fernández, Katherinie
Partido Popular
Deputada
Vázquez Suárez, Cecilia
Foto de Vázquez Suárez, Cecilia
Partido Popular
Deputada
Verea Fraiz, Borja
Foto de Verea Fraiz, Borja
Partido Popular
Deputado
Viso Diéguez, Miguel Ángel
Foto de Viso Diéguez, Miguel Ángel
Partido Popular
Deputado
Bará Torres, Xosé Luís
Foto de Bará Torres, Xosé Luís
Bloque Nacionalista Galego
Deputado
Carreira Pazos, Iria
Foto de Carreira Pazos, Iria
Bloque Nacionalista Galego
Deputada
Castro García, Daniel
Foto de Castro García, Daniel
Bloque Nacionalista Galego
Deputado
Fernández Alfonzo, Ramón Tomás
Foto de Fernández Alfonzo, Ramón Tomás
Bloque Nacionalista Galego
Deputado
Fernández Davila, María Cristina
Foto de Fernández Davila, María Cristina
Bloque Nacionalista Galego
Deputada
Fernández Fernández, Secundino
Foto de Fernández Fernández, Secundino
Bloque Nacionalista Galego
Deputado
Fernández Gómez, Alexandra
Foto de Fernández Gómez, Alexandra
Bloque Nacionalista Galego
Deputada
Fernández González, Ariadna
Foto de Fernández González, Ariadna
Bloque Nacionalista Galego
Deputada
Golpe Acuña, José Manuel
Foto de Golpe Acuña, José Manuel
Bloque Nacionalista Galego
Deputado
González Iglesias, Carmela
Foto de González Iglesias, Carmela
Bloque Nacionalista Galego
Deputada
Insua Lema, Óscar
Foto de Insua Lema, Óscar
Bloque Nacionalista Galego
Deputado
Pérez Fernández, Rosana
Foto de Pérez Fernández, Rosana
Bloque Nacionalista Galego
Deputada
Pérez López, José Daniel
Foto de Pérez López, José Daniel
Bloque Nacionalista Galego
Deputado
Pontón Mondelo, Ana Belén
Foto de Pontón Mondelo, Ana Belén
Bloque Nacionalista Galego
Deputada
Presas Bergantiños, Noa Olalla
Foto de Presas Bergantiños, Noa Olalla
Bloque Nacionalista Galego
Deputada
Queixas Zas, Mercedes
Foto de Queixas Zas, Mercedes
Bloque Nacionalista Galego
Deputada
Ríos Santomé, Paulo
Foto de Ríos Santomé, Paulo
Bloque Nacionalista Galego
Deputado
Rodil Fernández, Olalla
Foto de Rodil Fernández, Olalla
Bloque Nacionalista Galego
Deputada
Ruanova Vilas-Boas, Brais
Foto de Ruanova Vilas-Boas, Brais
Bloque Nacionalista Galego
Deputado
Suárez Fernández, Iago
Foto de Suárez Fernández, Iago
Bloque Nacionalista Galego
Deputado
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago
Foto de Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago
Bloque Nacionalista Galego
Deputado
Taibo Corsanego, Iria
Foto de Taibo Corsanego, Iria
Bloque Nacionalista Galego
Deputada
Valcárcel Armesto, Montserrat
Foto de Valcárcel Armesto, Montserrat
Bloque Nacionalista Galego
Deputada
Vidal Lamas, Sonia
Foto de Vidal Lamas, Sonia
Bloque Nacionalista Galego
Deputada
Abalde Alonso, Julio Ernesto
Foto de Abalde Alonso, Julio Ernesto
Partido Socialista de Galicia
Deputado
Castro Rey, Paloma
Foto de Castro Rey, Paloma
Partido Socialista de Galicia
Deputada
Espinosa Mangana, María Elena
Foto de Espinosa Mangana, María Elena
Partido Socialista de Galicia
Deputada
Gómez Besteiro, José Ramón
Foto de Gómez Besteiro, José Ramón
Partido Socialista de Galicia
Deputado
Longueira Castro, Silvia
Foto de Longueira Castro, Silvia
Partido Socialista de Galicia
Deputada
López Font, Carlos
Foto de López Font, Carlos
Partido Socialista de Galicia
Deputado
Méndez López, Lara
Foto de Méndez López, Lara
Partido Socialista de Galicia
Deputada
Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Foto de Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Partido Socialista de Galicia
Deputada
Ojea Bouzo, Armando
Foto de Ojea Bouzo, Armando
Grupo Mixto
Deputado

saltar ao pe de páxina