Logo do parlamento en forma de abanico Parlamento de Galicia

Benvidos/as

Como presidente da Cámara, convido o conxunto dos galegos e galegas a se achegaren ao Parlamento de Galicia, ben a través desta web, que permite coñecer o que aquí se fai, ben a través dunha visita guiada á nosa sede, que poden xestionar neste mesmo portal.

Benvidas e benvidos á web do Parlamento de Galicia.

Actividade

Últimas leis en tramitación:

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de modificación da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do imposto sobre o valor engadido, para unha tributación xusta do consumo de enerxía eléctrica

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de modificación da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do imposto sobre o valor engadido, para unha tributación xusta do consumo de enerxía eléctrica. (10/PPLC-000008)

Proposición de lei relativa ás medidas urxentes de emerxencia social en materia de prestacións económicas para paliar a pobreza enerxética e tendentes á mellora da eficiencia enerxética dos fogares vulnerables

Proposición de lei relativa ás medidas urxentes de emerxencia social en materia de prestacións económicas para paliar a pobreza enerxética e tendentes á mellora da eficiencia enerxética dos fogares vulnerables.  (10/PPL-000015)

Proposición de lei de modificación orzamentaria para o impulso dun plan de mellora da atención primaria.

Proposición de lei de modificación orzamentaria para o impulso dun plan de mellora da atención primaria.  (10/PPL-000012)

Proposición de lei para a derrogación da Lei 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias de emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia

Proposición de lei para a derrogación da Lei 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias de emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia. (10/PPL-000011)

Proxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia

Proxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia.  (10/PL-000009)

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas (10/PL-000008)

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018. (10/PL-000007)

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, orgánica de transferencia de competencias á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de salvamento marítimo e loita contra a contaminación mariña.

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, orgánica de transferencia de competencias á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de salvamento marítimo e loita contra a contaminación mariña. .(10/PPLC-000006)

Subscrición ao Boletín Oficial do Parlamento

Hemiciclo

Participación cidadá

O Parlamento é a casa de todos e como tal queremos que participedes nel. Queremos que compartades as vosas opinións e que nos fagades chegar as dúbidas e preguntas que teñades.

Transparencia

O Parlamento de Galicia pon ao dispor da cidadanía esta sección de transparencia onde se pode consultar a información dispoñible do funcionamento da institución.