Actividade

Últimas leis en tramitación:

Proposición de lei de renda social galega

Proposición de lei de renda social galega. (10/PPL-000034)

Proposición de lei do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, para a reforma do Regulamento do Parlamento de Galicia

Proposición de lei para a reforma do Regulamento do Parlamento de Galicia. (10/PPLR-000002)

Proposición de lei do Grupo Parlamentario de En Marea, de reforma do Regulamento do Parlamento de Galicia

Proposición de lei de reforma do Regulamento do Parlamento de Galicia. (10/PPLR-000003)

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de transferencias complementarias a Galicia en materia de tráfico, circulación de vehículos e seguranza viaria

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de transferencias complementarias a Galicia en materia de tráfico, circulación de vehículos e seguranza viaria. (10/PPLC-000013)

Proposición de lei orgánica, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de transferencias complementarias a Galicia en materia de tráfico, circulación de vehículos e seguranza viaria

Proposición de lei orgánica, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de transferencias complementarias a Galicia en materia de tráfico, circulación de vehículos e seguranza viaria. (10/PPLC-000012)

Proxecto de lei de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia

Proxecto de lei de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia. (10/PL-000012)

Proposición de lei reguladora da actividade dos grupos de interese en Galicia

Proposición de lei reguladora da actividade dos grupos de interese en Galicia. (10/PPL-000033)

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas .(10/PL-000011)

Hemiciclo

Participación cidadá

O Parlamento é a casa de todos e como tal queremos que participedes nel. Queremos que compartades as vosas opinións e que nos fagades chegar as dúbidas e preguntas que teñades.

Transparencia

O Parlamento de Galicia pon ao dispor da cidadanía esta sección de transparencia onde se pode consultar a información dispoñible do funcionamento da institución.