José Manuel Pérez Seco
A Capela  1969

Delineante nas ramas industrial e edificios e obras, formado no CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro de Ferrol.

Traballou A súa vida laboral desenvolveuse tanto na Administración pública como na empresa privada.

Na actualidade é secretario de Organización da Agrupación Socialista da Capela.


Contacto:
Partido Socialista de Galicia
Foto de José ManuelPérez Seco
Circunscrición de A Coruña

Asistencias ós órganos parlamentarios

Pleno do Parlamento

 • Deputado na reunión do martes, 04 de abril de 2017, ás 10:00
 • Deputado na reunión do mércores, 05 de abril de 2017, ás 10:00
 • Deputado na reunión do martes, 25 de abril de 2017, ás 10:00
 • Deputado na reunión do mércores, 26 de abril de 2017, ás 10:00

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

 • Asistencia na reunión do xoves, 20 de abril de 2017, ás 16:00

Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

 • Vogal na reunión do xoves, 06 de abril de 2017, ás 10:30
 • Vogal na reunión do xoves, 20 de abril de 2017, ás 10:35

Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

 • Secretario na reunión do mércores, 12 de abril de 2017, ás 10:35
 • Secretario na reunión do xoves, 27 de abril de 2017, ás 10:33

Mesa da Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes

 • Secretario na reunión do mércores, 05 de abril de 2017, ás 17:00
 • Secretario na reunión do xoves, 20 de abril de 2017, ás 16:15

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408