Lexisla con Nós

Proposición de lei reguladora da actividade dos grupos de interese en Galicia

14/12/2018 13:37
Proposición de lei reguladora da actividade dos grupos de interese en Galicia. (10/PPL-000033)

Documentos relacionados:

Non hai opinións para este tema.