Debate dos Orzamentos 2017

Calendario de tramitación do proxecto de lei de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017

Decembro 2016

Día Hora Asunto
Sábado 3   Publicación do proxecto de lei no BOPG
10:30 PRESENTACIÓN DO PROXECTO DE LEI DE ORZAMENTOS 2017
11:00 MESA. Cualificación e admisión a trámite e aprobación do calendario de tramitación do proxecto de lei
11:30 XUNTA DE PORTAVOCES. Asignación á comisión competente e audiencia en relación co calendario de tramitación. Fixación O.D. do Pleno ordinario do 13 de decembro
Luns 5 9:30 Remata o prazo para a solicitude de comparecencias na Comisión 3.ª
10:00 Calendario de comparecencias a fixar pola mesa da Comisión 3.ª
Mércores 7   Comparecencias na Comisión 3ª.
Venres 9   Comparecencias na Comisión 3ª.
Luns 12   Comparecencias na Comisión 3ª.
Martes 13   PLENO ORDINARIO
Mércores 14   PLENO ORDINARIO
Xoves 15   Comparecencias na Comisión 3ª.
Venres 16   Comparecencias na Comisión 3ª.
Luns 19   Comparecencias na Comisión 3ª.
Martes 20   Comparecencias na Comisión 3ª.
Mércores 21   Comparecencias na Comisión 3ª.
Venres 23   REMATE PRAZO EMENDAS Á TOTALIDADE
Martes 27   PLENO ORDINARIO
Mércores 28   PLENO ORDINARIO
Venres 30   Cualificación de emendas á totalidade pola mesa da Comisión 3.ª
Sábado 31   REMATE PRAZO EMENDAS PARCIAIS

Xaneiro 2017

Día Hora Asunto
Xoves 5   Publicación das emendas á totalidade no BOPG
Martes 10   MESA
  XUNTA DE PORTAVOCES para fixar O.D. Pleno do debate de totalidade do 16 de xaneiro e do debate totalidade PL Medidas Fiscais e administrativas 2017
Luns 16   PLENO DEBATE DE TOTALIDADE DE ORZAMENTOS (Debate totalidade PL Medidas Fiscais e Administrativas, se é o caso)
  Cualificación emendas parciais pola mesa com 3.ª. Mesa da Comisión 3.ª: convocatoria da Comisión 3.ª para a designación da ponencia
  Publicación das emendas parciais no BOPG
Martes 17   MESA
  XUNTA DE PORTAVOCES. Para fixar O.D. do Pleno ordinario do 24 de xaneiro
Mércores 18   COMISIÓN 3.ª: Designación e constitución da ponencia
Xoves 19   INFORME DE PONENCIA
Venres 20   INFORME DE PONENCIA
Luns 23   Publicación do informe da ponencia no BOPG
  Mesa da Comisión 3.ª: Convocatoria da Comisión 3.ª para a elaboración do ditame
Martes 24   PLENO ORDINARIO
Mércores 25   PLENO ORDINARIO
Xoves 26   DITAME DA COMISIÓN
Venres 27   DITAME DA COMISIÓN
Luns 30   DITAME DA COMISIÓN
Martes 31   DITAME DA COMISIÓN (Mantemento de emendas)

Febreiro 2017

Día Hora Asunto
Venres 3   MESA
  XUNTA DE PORTAVOCES. Fixación do O.D. do Pleno orzamentario do 6 de febreiro e do Pleno ordinario do 7 de febreiro
  Publicación do ditame de comisión no BOPG
Luns 6   PLENO ORZAMENTARIO (ditame PL Orzamentos 2017)
Martes 7   PLENO (ditame PL Medidas Fiscais e Administrativas 2017)

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408