Xosé Luis Rivas Cruz
Pacios-Begonte(Lugo)  1951

Mestre de secundaria. Compoñente do grupo musical A Quenlla. Músico e recolledor do folclore tradicional galego. Membro da Executiva Nacional do BNG.


Contacto:
Bloque Nacionalista Galego
Foto de Xosé LuisRivas Cruz
Circunscrición de A Coruña

Asistencias ós órganos parlamentarios

Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

  • Asistencia na reunión do mércores, 01 de marzo de 2017, ás 16:00
  • Asistencia na reunión do mércores, 15 de marzo de 2017, ás 10:30

Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos

  • Asistencia na reunión do venres, 03 de marzo de 2017, ás 10:35

Pleno do Parlamento

  • Deputado na reunión do martes, 07 de marzo de 2017, ás 10:00
  • Deputado na reunión do mércores, 08 de marzo de 2017, ás 10:00
  • Deputado na reunión do martes, 21 de marzo de 2017, ás 10:00

Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

  • Vogal na reunión do xoves, 02 de marzo de 2017, ás 16:05
  • Vogal na reunión do xoves, 16 de marzo de 2017, ás 10:35

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408