Xosé Luis Rivas Cruz
Pacios-Begonte(Lugo)  1951

Mestre de secundaria. Compoñente do grupo musical A Quenlla. Músico e recolledor do folclore tradicional galego. Membro da Executiva Nacional do BNG.


Contacto:
Bloque Nacionalista Galego
Foto de Xosé LuisRivas Cruz
Circunscrición de A Coruña

Asistencias ós órganos parlamentarios

Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos

  • Asistencia na reunión do martes, 12 de decembro de 2017, ás 10:00

Pleno do Parlamento

  • Deputado na reunión do luns, 20 de novembro de 2017, ás 10:00
  • Deputado na reunión do martes, 21 de novembro de 2017, ás 10:00
  • Deputado na reunión do mércores, 22 de novembro de 2017, ás 10:00

Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

  • Vogal na reunión do venres, 24 de novembro de 2017, ás 10:35
  • Vogal na reunión do venres, 15 de decembro de 2017, ás 10:35

Comisión N.P. de estudo e análise das reformas da política forestal

  • Vogal na reunión do martes, 28 de novembro de 2017, ás 16:35

Ponencia proxecto reforma Regulamento de organización Valedor do Pobo

  • Titular G.P. do Bloque Nacionalista Galego na reunión do luns, 20 de novembro de 2017, ás 19:45

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408